Induksi Elektromagnetik

Sunday, July 23rd, 2017 - Kelas IX
Induksi elektromagnetik merupakan konsep yang banyak digunakan dalam peralatan dalam kehidupan manusia. Prinsi induksi elektromagnetik ini dipelajari...

Tenaga Dari Dalam Bumi

Thursday, July 20th, 2017 - Kelas IX
Tenaga dari dalam bumi yang membentuk bangunan baru di permukaan bumi disebut Tenaga Endogen. Tenaga endogen ini...

Hukum Coulomb SMP Kelas 9

Sunday, January 1st, 2017 - Kelas IX
Hukum coulomb memberikan anlisa tentang muatan listrik. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan...

Gaya Lorentz

Sunday, January 1st, 2017 - Kelas IX
Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dalam suatu medan magnetik yang...

Proses Yang Terjadi Dilapisan Atmosfer

Saturday, December 31st, 2016 - Kelas IX
Atmosfer adalah lapisan yang menyelubungi bumi yang teridir dari udara dan gas. Tebal atmosfir mencapai ± 10.000...
free web tracker