Posisi Partikel Pada Suatu Bidang SMA Kelas XI

Thursday, January 28th, 2016 - Kelas XI
Sewaktu kita berangkat sekolah, kita makin jauh dari rumah. Artinya, kita bergerak di atas bidang tanah menuju...

Hukum Kekekalan Momentum Sudut

Saturday, January 2nd, 2016 - Kelas XI
Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan apabila τ = 0 maka L konstan. Dalam gerak linear kita telah mempelajari...

Penerapan Asas Bernoulli

Wednesday, March 18th, 2015 - Kelas XI
Penerapan asas Bernoulli dapat kita jumpai pada peristiwa atau alat antara lain tangki berlubang (penampungan air), alat...

Tekanan Dalam Fluida Dinamik

Tuesday, March 17th, 2015 - Kelas XI
Tekanan dalam fluida dinamik telah diamati oleh Daniel Bernoulli. Hubungan antara tekanan dan kedalaman di dalam fluida...

Fluida Bergerak

Tuesday, March 17th, 2015 - Kelas XI
Fluida bergerak contohnya adalah asap yang bergerak. Tampak garis aliran laminer yang stasioner pada penngujian tingkat aerodinamis...
free web tracker