Penemuan Proton SMA Kelas X

Friday, December 23rd, 2022 - Kelas X
Inti atom terdiri dari proton dan neutron, proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan atau netral. Sejarah...

Pengertian Gaya Dan Jenis-Jenis Gaya

Thursday, December 22nd, 2022 - Kelas X
Gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari biasanya adalah gaya langsung. Artinya, sesuatu yang memberi gaya berhubungan langsung...

Suhu (Temperatur)

Wednesday, December 21st, 2022 - Kelas X
Suhu (temperatur) merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya suatu zat atau benda. Oven yang panas dikatakan bersuhu...

Gerak Vertikal Ke Atas

Monday, December 19th, 2022 - Kelas X
Gerak vertikal keatas terjadi pada benda yang dilemparkan ke atas. Sebagai contoh sebuah bola dilempar ke atas....

Kamera Kelas 10

Saturday, January 7th, 2017 - Kelas X
Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Pernahkah kita menggunakan kamera? Biasanya...
free web tracker