Fisika Dan Ruang Lingkupnya

Thursday, October 17th, 2019 - Kelas X
Fisika adalah salah satu ilmu pengetahuan alam dasar yang banyak digunakan sebagai dasar bagi ilmu-ilmu yang lain....

Suhu (Temperatur)

Wednesday, October 16th, 2019 - Kelas X
Suhu (temperatur) merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya suatu zat atau benda. Oven yang panas dikatakan bersuhu...

Gerak Lurus, Kedudukan Jarak Dan Perpindahan

Friday, October 11th, 2019 - Kelas X
Setiap benda yang bergerak akan membentuk lintasan tertentu. Gerak lurus dibedakan menjadi gerak lurus beraturan dan gerak...

Gerak Vertikal Ke Atas

Friday, October 11th, 2019 - Kelas X
Gerak vertikal keatas terjadi pada benda yang dilemparkan ke atas. Sebagai contoh sebuah bola dilempar ke atas....

Aplikasi Gelombang Elektromagnetik

Monday, October 7th, 2019 - Kelas X
Aplikasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan manusia dapat kita temui dalam berbagai bidang. Diantaranya Dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik,...
free web tracker