contoh ion

Ion

Thursday, October 23rd, 2014 - Kelas VIII

Ion merupakan atom atau gabungan beberapa atom yang mempunyai muatan listrik positif atau negatif. Atom atau kumpulan...

atom

Atom, Model Atom

Wednesday, October 22nd, 2014 - Kelas VIII

Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Keadaan atom sesungguhnya sangat sukar untuk diungkapkan dalam bentuk gambar....

Usaha Kelas 8

Usaha Kelas 8

Tuesday, October 21st, 2014 - Kelas VIII

Usaha adalah suatu gaya yang dilakukan pada sebuah benda dan menyebabkan benda itu bergerak. Usaha yang dilakukan...

Gaya Gesekan

Gaya Gesekan Kelas 8

Tuesday, October 21st, 2014 - Kelas VIII

Gaya gesekan adalah gaya yang terjadi antara dua permukaan yang bersentuhan. Gaya gesekan mempunyai arah yang berlawanan...

Resultan Gaya

Resultan Gaya

Monday, October 20th, 2014 - Kelas VIII

Resultan gaya merupakan besaran vektor. Keseluruhan gaya yang diberikan pada suatu benda dapat diganti oleh sebuah gaya...

free web tracker